Share |

Digul dintre Larose si Golden Meadows

 • Larose Golden Meadows1

  Larose Golden Meadows1

 • Larose Golden Meadows2

  Larose Golden Meadows2

 • Larose Golden Meadows3

  Larose Golden Meadows3

 • Larose Golden Meadows4

  Larose Golden Meadows4

Considerații generale

Proiectul a fost făcut în regiunea Lafourche din Louisiana, la 80 km sud de New Orleans, de-alungul râului Bayou Lafourche, între localitățile Larose și Golden Meadow. Proiectul a constat în ridicarea unui dig de pământ protector și a fost autorizat o dată cu adoptarea Actului privind Controlul Inundațiilor din 1965. Finanțarea pentru acest proiect a început în 1967 o dată cu alocarea a $200.000,00 pentru proiectare și alte costuri premergătoare începerii execuției. Fondurile pentru inițierea lucrărilor au început să fie alocate în anul 1972. Primele două niveluri ale digului de pământ au fost ridicate pe toată lungimea cursului apei, urmând ca cel de-al 3-lea si al 4-lea nivel să fie ridicate pe tot cursul râului, mai puțin pe un tronson. Lucrările pentru barajul Golden Meadow, acum cunoscut sub numele de barajul Leon Theriot s-au finalizat în anul 1985 iar pentru barajul Larose în 1987. Lucrarea a fost recepţionată în 2005, an în care a fost autorizată şi construcția ecluzei Leon Theriot.  Administrația districtului bazinal “South Lafourche” a inițiat construcția ecluzei, astfel realizându-se 2 dintre cele 3 contracte încheiate.

Tema Proiectului

Obiectivul proiectului prezentat a constituit protejarea comunităților situate de-alungul râului Bayou Lafourche, între așezările Larose și Golden Meadow, împotriva uraganelor de intensitate foarte mare, cu frecvența de formare o dată la 100 de ani. Proiectul a constat în ridicarea unui dig de pământ cu traseul închis de aproximativ 65 km lungime pentru protectia malurilor la est si vest ale râului Bayou Lafourche, acesta extinzându-se din zona Larose până în sud, în regiunea Golden Meadows. Pereți de împotriva inundațiilor din palplanşe PVC au fost prevăzuți acolo unde infrastructura și aglomerarea amenajărilor din zonă nu au facut posibilă construirea unui dig de pământ. De asemenea s-a proiectat construirea unor ecluze navigabile pe Bayou Lafourche în aval și în amonte față de zona de amplasare a proiectului.

Soluţia/ impactul

O parte componentă a fazelor de reabilitare în urma pagubelor făcute de uraganul din iulie 2010 a fost reprezentată de adoptarea unei soluții privind protecția bazei digului de pământ, care era amenințat de erodare pe timpul furtunilor puternice. Proiectanții au prevăzut instalarea unui perete-antieroziune de palplanşe sintetice pe axul digului, o opțiune eficientă care are ca avantaj lipsa necesității lucrărilor de întreținere. Soluțiile adoptate anterior au constat în amenajarea de anrocamente care nu s-au ridicat la așteptările proiectanților și nu și-au realizat scopul privind protecția împotriva erodării. Soluția cea mai potrivită s-a dovedit a fi o combinație între peretele antieroziune de palplanşe sintetice și protecția de anrocamente, astfel stabilizându-se tronsonul de dig afectat. Peretele antieroziune a fost vital pentru păstrarea pantei digului, pentru atingerea performanțelor dorite și respectarea normelor USACE (US Army Corp of Engineers). Această primă fază de reabilitare a digului de protecție împotriva inundațiilor a fost un succes, acesta comportându-se eficient pe timpul a 3 uragane: Humberto, Gustav si Ike.

Construcția/ realizarea

Palplanşele sintetice au fost ideale pentru reabilitarea digului de pământ întrucât amplasarea acestuia se afla în zone cu acces limitat, iar palplanşele metalice sau anrocamentele, de mase mult mai mari, ar fi fost dificil de transportat și manipulat. Constructorul, având puțină experiență în domeniul palplanşelor sintetice, a reușit instalarea a 60-65 m de perete antieroziune pe zi. Palplanşele de lungime 3,35 m au fost introduse în pământ la adâncimea de 2,60 m utilizând un excavator și un vibroînfigător. Executantul a menționat faptul că renura de tip “I-Beam” a dat palplanşelor “o rigiditate mărită și ușurință la baterea în pământ”, iar pe timpul instalării lor “nu s-au întâmplat desfaceri sau ruperi a renurilor”.

Mai multe informaţii privind prevenirea inundaţiilor